[ Logga in ]

Odlingsråd för majs

Jord- och klimatförutsättningar

Majsodling har blivit allt mer populärt på Gotland de senaste åren.
Gotland har ett relativt gynnsamt klimat för majs med många soltimmar.
Majsen tål även försommartorka relativt bra, vilket är vanligt hos oss.

Majs trivs på lucker jord med pH 6-7.
Välj om möjligt jord med god vattenhållande förmåga. Detta är särskilt viktigt under senare delen av juli och första delen av augusti.
Fältet bör vara väldränerat för att snabbt torka upp på våren och underlätta skörd på hösten.

En annan fördel med majs är att den kan odlas på samma fält år efter år eller ingå i växtföljden.
Växtföjldssjukdomarna är få men däremot kan det bli problem med ogräs pga bekämpningsmedlens brister.
Detta problem kan dock minskas med en genomtänkt växtföjld.

Jordbearbetning och växtnärningsbehov

Majsen kan utnyttja stora mängder stallgödsel.
Jorden kan med fördel vårplöjas för att majsen ska få så lucker jord som möjligt.
Vänd ner gödsel och värme.
Jordtemperaturen bör vara minst 8 grader för att ge god grobarhet.
Eftersom det är vanligt med regnfattiga vårar på Gotland är det viktigt att bevara den fukt som finns.
Harva ej för djupt.

Totalt växtnäringsbehov, kg/ha
Ton ts/ha N P K S
10 125 25 115 18
12 150 30 135 21
14 175 35 160 25
Gödslingsstrategi
Ton ts/ha Flyt. nöt, ton/ha NS 27-4, kg/ha MAP radmyllat vid sådd, kg/ha
10 50 120 100
12 50 215 100
14 50 310 100

För att skapa bästa förutsättning med bra rotutveckling och snabb tillväxtstart bör man vid sådd radmylla MAP (NP 12-23).
Majsen får brännskador om konstgödsel kommer i kontakt med bladen.
Därför måste spridning av konstgödsel ske innan sådd/uppkomst eller med lämplig utrustning.

Sådd

Majsen har ett snävt såtidsintervall. Den bör sås mellan den 20 april och den 10 maj.
Sen sådd ger stor, lång planta med mycket dålig kolvutveckling.

Tidig sådd ger Sen sådd ger
Planthöjd
Kärnsättning
Själkstyrka
Ensilage mognad/kvalitet
låg
hög
hög
hög
hög
låg
låg
låg
Högt plantantal ger Lågt plantantal ger
Planthöjd
Kärnsättning
Själkstyrka
Ensilage mognad/kvalitet
hög
låg
låg
låg
låg
hög
hög
hög

Sådjupet bör vara 3-5 cm dock max 5 cm.
Vid tidig sådd ska sådjupet vara grunt.
Eftersträva ett plantantal på 6,0-9,0 plantor/kvm (Se separata rekommendationer per sort).

Växtskydd

Majsen har dålig förmåga att konkurrera med ogräs de första två månaderna.
Bekämpa ogräs tidigt eftersom det kyler jorden och hindrar majsens utveckling.
Ogräs skall bekämpas i hjärtbladsstadiet.
Oftast är det nödvändigt med två behandlingar.
Känslighet för bekämpningsmedel ökar när majsen blir större, behandlingen måste därför vara avslutad när majsen har 6 blad.

Fritflugan är den skadegörare som kan orsaka betydande skador i majsen.
Den bör bekämpas om 90 daggrader har uppnåtts före 1,5-bladstadie.

Skörd

Majs är betydligt lättare att ensilera än vanligt gräs eftersom sockerhalten är hög och risken för jordinblandning är liten då grödan står upp vid skörd.
Önskvärd ts-halt är 28-32%.
Problemet med majs är ofta att hålla den lagringsstabil, framför allt i samband med uttag och utfodring.
För att minska risken för varmgång kan ensileringsmedel användas, tex Safesil eller Kofasil Majs.

Källor

* Lantmännen Lantbruk "Lönsam majsodling"
* HIR - Hushållningssällskapets Individuella Rådgivning