[ Logga in ]

Om Stora Mörby Lantbruk AB

Gården Stora Mörby fanns på dess nuvarande plats redan på stenåldern visar fornlämningar.
Stora Mörby har varit i släktens ägo sedan 1932 då den köptes av Gunnar Pettersson.
Där efter drevs gården av hans son David. På 1970-talet tog Davids son, Ivar över.
Den huvudsakliga inriktningen var mjölkproduktion.

1988 ombildades företaget till aktiebolaget Stora Mörby Lantbruk AB.
I samband med detta började även uppfödning av tjurar i mindre skala.
2006 utökade företaget sin entreprenadverksamhet, främst inom vall och majsskörd.

Nuvarande ägare Gustav Pettersson (son till Ivar) är uppväxt på gården och har sedan unga år varit delaktig i verksamheten.
Efter avslutad Gårdsmästarutbildning på Önnestads yrkeshögskola 1999/2000, fick Gustav en allt större roll i företaget.
Omkring 2002 utökades gårdens mjölk och köttproduktion ytterligare.
Vid den tiden fanns ca 130 mjölkkor och ca 260 ungdjur på gården.
Efter ytterligare stallbyggen 2009 blev köttproduktionen en allt större del.
Gustav köpte gården 2012 och i samband med detta avvecklades mjölkproduktionen.

Idag finns plats för mer än 1000 nötkreatur.
Växtodlingen är inriktad på foder till gården egna behov.

Entreprenadverksamheten är inriktad på odling och skörd av grovfoder.